Selasa, 11 Desember 2012

Facebook Cool Ascii Art Symbol

Group faces 1: ?(●̮̮̃•̃)? ?(-̮̮̃-̃)? ?(͡๏̯͡๏)? ?(-̮̮̃•̃)? ?(×̯×)?
Group faces 2: ⊙▂⊙ .. ⊙?⊙ .. ⊙︿⊙ .. ⊙?⊙ .. ⊙﹏⊙ .. ⊙△⊙
Group faces 3: ●▂● .. ●︿● .. ●?● .. ●﹏● .. ●▽● ..

Face 1: ?_?
Face 2: ?_?
Face 3: ¯\(°_o)/¯
Face 4: ?_?
Face 5: ◕ ‿ ◕
Face 6: m(><)m

Face 7: o(╥﹏╥)o
Face 8: //(?o?)//
Face 9: {{{(>_<)}}}


Princess Leia StarWars: @-_-@ .. @-.-@ .. @>.<@ 
Love Eyes:  ♥‿♥  (Jul 02 – 10)
Girls with flowers: (Oct 19 – 09)
✿◕‿◕✿  ❀◕‿◕❀    ❁◕‿◕❁    ✾◕‿◕✾


Butterfly:


Butterfly 01:
???
Butterfly facebook symbol: ?̴?̴?


Fish:


Fish to right: ><((((º>

Fish to left:
<º))))><

Music:


Music Box: l?ll? ((((|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|)))) ?ll?
Ipod:
╔═══╗ ♪
║███║ ♫

║ (●) ♫
╚═══╝♪♪

Men with banner
:
…………(0 0)
.—oOO– (_)—–.
╔═════════════════╗
Type your message here!..
╚═════════════════╝
‘———————-oOO
……..|__|__|
………. || ||
……. ooO Ooo

Decorate your signature (Update May 01-09)
*´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•` ¤ Type your name here
Guns:
Shotgun 01: ︻┳═?

Shotgun 02: ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤── (Update March 20-10)
Gun Design 1 (Update May 08-09)
…..____________________ , ,__
……/ `—___________—-_____] – - – - – - – - ░ ▒▓▓█D
…../_==o;;;;;;;;_______.:/
…..), —.(_(__) /
….// (..) ), —-”
…//___//
..//___//
.//___//
Gun Design 2 (Jun 11-09)

….._\____________________,,__
…./ `–│││││││││———————-_]
…/_==o ____________________
…..),—.(_(__) /
….// (\) ),——
…//___//
../`—-’ / …
./____ / … .
Malibu Hotels: (Update May 16-09)

|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡?̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡?̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡?̴̴̡ ̡l̡*̡̡ ̴̡?̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡?̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ |
Kirby Dance (July 31 – 2009) <(‘o’<) ^( ‘-’ )^ (>‘o’)> v( ‘.’ )v <(‘ .’ )> <(‘.’<) ^( ‘.’ )^ (>‘.’)> v( ‘.’ )v <(‘ .’ )>
• Cigarettes: (May 31-09)

Regular cigaritte:
(̅_̅_̅(̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅̅()?


Lucky strike cigaritte: (̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̲̲̅̅̅l̲̅u̲̅c̲̅k̲̅y̲̲̅̅̅_̅_ ̅_̅() ??
Marlboro cigaritte (̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅?̲̅a̲̅?̲̅l̲̅b̲̅o̲̅r̲̅o̲̅̅ _̅_̅_̅() ??

• Health cool shapes: (Oct 30 – 09)

Injection: ┣▇▇▇═─

Electrocardiogram: √v^√v^√♥
Band Aid: ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )


• C
hristmas tree: (Dec 7 – 09)
…………(¯`O´¯)
…………*./ | \ .*
…………..*♫*. ………, • ‘*♥* ‘ • ,
……. ‘*• ♫♫♫•*’
….. ‘ *, • ‘♫ ‘ • ,* ‘
….’ * • ♫*♥*♫• * ‘
… * , • Merry’ • , * ‘
…* ‘ •♫♫*♥*♫♫ • ‘ * ‘
‘ ‘ • Christmas . • ‘ ‘ ‘
‘ ‘ • ♫♫♫*♥*♫♫♫• * ‘ ‘
…………..x♥x
…………….♥
Rabbits and kittens made with facebook symbols: (Feb 26-10)

( ) ( )
(* .*)
(”__”)

::: (\_(\
*: (=’ :’) :*
•.. (,(”)(”)¤°.¸¸.•´¯`»
(V)
(. .)
c(”)(”)
(\_/)
(°.°)
c(”)(”)
(\_/)
(°.°)
o( )o
O_O
(\__/)
(>’.’<)
(“)_(“)
(> ” ” <)
( =’o'= )
-(,,)-(,,)-
(> ” ” <) (> ” ” <)
( =’o'= ) ( =’o'= )
-(,,)-(,,)- (,,)-(,,)-…
(> ” ” <) (> ” ” <) (> ” ” <)
( =’o'= ) ( =’o'= ) ( =’o'= )
-(,,)-(,,)- -(,,)-(,,)–(,,)-(,,)-….
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
::: (\_(\ …*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
*: (=’ :’) :::::::: Facebook Symbols :::::::::::
•.. (,(”)(”)¤…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸

Love shapes:
Lovers  facebook symbols: (May 05 -10)
../(,”)\♥ ♥(“.)
…/♥\. = ./█\.
.._| |_ .._| |_ ★
==============
……….(¯`v´¯)
………..`•.¸.•´
………(●̮̮̃•̃)..(●̮̮̃•̃)
……… /█\ ♥/█\
==============
[̲̅?̲̅?̲̅?̲̅?̲̅] |̲̅‹̲̅3̲̅] |͇̿P͇̿?͇̿?͇̿?͇̿b͇̿?͇̿?͇̿̿|
Love Eyes:  ♥‿♥     ♥‿♥   (Jul 02 – 10)
•  I love you: ( May 11 -10)
╔♫═╗╔╗ ♥
╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗
╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣
╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝
?۩۞۩? YOU ?۩۞۩?
• Money shapes for facebook: (Jun 05-10)

[̲̅$̲̅(̲̅2??̲̅)̲̅$̲̅]

[̲̅$̲̅(̲̅???̲̅)̲̅$̲̅]
[̲̅$̲̅(̲̅5̲̅)̲̅$̲̅]

[̲̅$̲̅(̲̅1̲̅)̲̅$̲̅]

• Footsteps made with facebook symbols: (Jun 22-10)
———-Oooo—
———–(—-)—
————)–/—-
————(_/-
—-oooO—-
—-(—)—-
—–\–(–
——\_)-
———–Oooo—
———–(—-)—
————)–/—-
————(_/-
—-oooO—-
—-(—)—-
—–\–(–
——\_)-
•  Happy birthday: ( Jul 07 -10)
╔♫╗────────╔═╦╗─♫╗╔╗─╔╗─♥──
║╩╠═╦═╦═╦╦╗║╚╠╬╦╣╚╣╚╦╝╠═╦╦╗
║╦║╬║╬║╬║║║║╔║║╔╣╔╣║║╬║╬║║║
╚╩╩╩╣╔╣╔╬╗║♫═╩╩╝╚═╩╩╩═╩╩╬╗║
────♫╝╚╝╚═╝─────────────╚═♥
?۩۞۩? YOUR NAME HERE ?۩۞۩?